Duszpasterstwo zawodowe, często utożsamiane z duszpasterstwem środowiskowym obejmuje osoby wykonująca określone, często trudne profesje. Skupia ludzi wykonujących prace wyczerpujące, szczególnie pod względem psychicznym np. policjantów, strażaków, funkcjonariuszy służby więziennej. Ale także odpowiedzialnych za życie ludzkie np. lekarzy, jak i decydujących o losach człowieka np. prawników. Jak również wielu innych zawodów, w tym zaufania publicznego, do których wykonywania niezbędne są: odpowiednie wykształcenie, wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, a niezbędne posiadanie szczególnych cech moralnych. Albowiem konieczny jest szacunek dla wartości i powinności, która mają szerokie zastosowanie praktyczne w kodeksie zawodowym oraz etyce.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY • Osoby, które powierzą nam utworzenie portalu internetowego i/lub opiekę na istniejącym zyskają satysfakcję posiadania profesjonalnego kanału przekazu merytorycznych treści, wskutek otrzymanej od nas gwarancji zawsze rzetelnego wykonania powierzonych nam zadań.