Duszpasterstwo środowiskowe, jak nazwa wskazuje obejmuje ludzi żyjących lub pracujących w podobnych warunkach, mających podobne zainteresowania. Przykładem jest duszpasterstwo środowisk twórczych skupiające osoby będące autorami dzieł w określonej dziedzinie sztuki, czyli m.in. malarstwo, rzeźbę i architekturę; film, literaturę i muzykę. Co wskazuje, że informacje o duszpasterstwie „bez granic” (nie ograniczającego się do jednej parafii) mogą być i z reguły są bardzo ciekawe. Tak samo, jak wiadomości na temat  także duszpasterstw środowiskowych np. małżeństw niesakramentalnych lub trudnych tzn. przeżywających kryzys. Środowiskowym jest także skupiające studentów duszpasterstwo akademickie i przedłużające je poza okres studiów duszpasterstwo postakademickie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY • Osoby, które powierzą nam utworzenie portalu internetowego i/lub opiekę na istniejącym zyskają satysfakcję posiadania profesjonalnego kanału przekazu merytorycznych treści, wskutek otrzymanej od nas gwarancji zawsze rzetelnego wykonania powierzonych nam zadań.