Duszpasterstwa specjalistyczne obejmuje osoby… – pełnosprawne(!!!) i pełnoprawne (!!!) – … z niepełnosprawnościami. Co należy w tym miejscu mocno podkreślić, przeciwstawiając się duspasterstwu osób „niepełnosprawnych”. Albowiem określenie „niepełnosprawny” jest stygmatyzujące dla każdego człowieka dotkniętego niepełnosprawnością. Natomiast duszpasterstwo powinno służyć inkluzji społecznej (społecznemu włączeniu; integracji społecznej), a przeciwdziałać ekskluzji, czyli wykluczeniu i odrzuceniu. Tymczasem nieistnienie duszpasterstw specjalistycznych w parafiach jest tylko częścią problemu, spotęgowanego brakiem jakichkolwiek informacji o tychże duszpasterstwach – istniejących poza parafią własną (w mieście, dekanacie) a nawet diecezji osoby z niepełnosprawnością.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY • Osoby, które powierzą nam utworzenie portalu internetowego i/lub opiekę na istniejącym zyskają satysfakcję posiadania profesjonalnego kanału przekazu merytorycznych treści, wskutek otrzymanej od nas gwarancji zawsze rzetelnego wykonania powierzonych nam zadań.