Wskazując na zasadność utworzenie własnego portalu internetowego nie można przemilczeć powszechnego przekonania, że obecność w mediach społecznościowych jest wystarczająca, aby móc poinformować o istnieniu np. duszpasterstwa, a także zaprezentować jego działalność. Taką opinię zwykle wyraża współczesna młodzież dla której popularny slogan, który mówi: „jak Cię nie ma na Facebooku, to nie istniejesz” staje się coraz bardziej prawdziwy. Jednakże spoglądając na problem braku własnego portalu internetowego z perspektywy dojrzałego człowieka, wówczas ocena jest zgoła inna. Zwłaszcza wtedy, gdy serwisu informacyjnego o swojej działalności nie zamieszczają w Internecie poważne podmioty, którymi niewątpliwie są działające w parafiach duszpasterstwa.