Duszpasterstwa młodzieżowe pomimo wielu form powinny zyskać jeden przymiotnik „okresowe”. Albowiem z reguły każde z nich obejmuje osoby będące w wieku, co najwyżej dojrzewania, który kończy się około 15 roku życia. Jednak nie należy negować tego, co dzieje się w myśl znanego powiedzenia „Czym skorupka za młodu, tym na starość trąci”. O ile duszpasterstwo młodzieżowe jest dostosowane do podlegających nieustannym zmianom potrzeb młodzieży. Dlatego dalece nierozsądnym jest przedstawianie młodzieży otoczki wiary, a nie uczenie jej przeżywania. Co ewidentnie wskazuje na brak zrozumienia, że poważne propozycje duszpasterskie skierowane do młodego pokolenia są czynnikami decydującymi o podejściu młodzieży do Kościoła, własnej wiary, jak i samego Boga.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY • Osoby, które powierzą nam utworzenie portalu internetowego i/lub opiekę na istniejącym zyskają satysfakcję posiadania profesjonalnego kanału przekazu merytorycznych treści, wskutek otrzymanej od nas gwarancji zawsze rzetelnego wykonania powierzonych nam zadań.