Duszpasterstwo, zgodnie z jego encyklopedyczną definicją, jest zorganizowaną działalnością społeczną Kościoła polegającą na głoszeniu zasad wiary i celebrowaniu liturgii w różnych grupach, nad którymi opiekę ze strony Kościoła sprawują duszpasterze. Co dokonuje się w parafii (duszpasterstwo parafialne), a tam również w ramach duszpasterstw. (za: pl.wikipedia.org). Liczba mnoga „duszpasterstw” wskazuje, że określenie „duszpasterstwo” by było precyzyjne, już na poziomie ogólnym (Kościoła), czyli także parafii wymaga przymiotnika. Natomiast typ, formę, rodzaj itp. duszpasterstwa uściślają przymiotniki (np. duszpasterstwo akademickie) oraz rzeczowniki (np. duszpasterstwo służby zdrowia) wskazujące, wtedy bardzo precyzyjnie, jakiego środowiska duszpasterstwo dotyczy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY • Osoby, które powierzą nam utworzenie portalu internetowego i/lub opiekę na istniejącym zyskają satysfakcję posiadania profesjonalnego kanału przekazu merytorycznych treści, wskutek otrzymanej od nas gwarancji zawsze rzetelnego wykonania powierzonych nam zadań.