+

DUSZPASTERSTWO.wawares.pl jest portalem mającym zwrócić uwagę na potrzebę i konieczność prezentacji aktywności laikatu w parafiach. Czym na pewno nie jest jedynie wskazanie istnienia w parafii, z reguły według bardzo utartych standardów, niezmiennie tych samych wspólnot i grup duszpasterskich, a bez pokazanie nowych form aktywności duszpasterskiej laikatu w Kościele. Pomimo, że w parafiach nowe, a często bardzo ciekawe grupy i wspólnoty nie tylko istnieją, lecz również wspaniale działają. Jednakże o tym z reguły spoza parafii nikt nie wie. Dlatego, że pomimo współcześnie już bardzo popularnego medium, którym jest Internet wciąż jest zbyt mało informacji na temat różnych form duszpasterskich, które mają zalążek w parafiach, a można by je rozpowszechnić w całym Kościele. 

• polecane linki

• menu